Lejeperiode

Af praktiske årsager er udlejningsperioden sat til 2-3 dage, dog er reglen, at varer der skal bruges i weekenden, afhentes/bringes torsdag eller fredag og tilbageleveres/afhentes mandag eller tirsdag. Hvis ikke andet er aftalt, betragtes det lejede som udlejet i hele den periode, det beror hos kunden. Hvis udlejer ikke modtager det lejede materiale retur rettidig, kan ekstra leje opkræves

Lejers ansvar

Lejer modtager det lejede i god og forsvarlig stand, og er forpligtet til ved lejemålets ophør at aflevere det i samme stand som ved modtagelsen. Eventuelle reklamationer skal, ske omgående og før servicet tages i brug. Uden for telefontid indtales besked på telefonsvarer. I modsat fald betragtes leveringen som fejlfri.
Det lejede skal opbevares tørt og forsvarligt (inkl. emballage). Evt. manglende eller ødelagte varer afregnes efterfølgende. Manglende eller beskadiget service erstattes af lejeren til gældende dagspris. Hvis ikke andet er aftalt skal alt service tilbageleveres rengjorte i den emballage, det blev leveret i. Service, borde og stole må ikke udsættes for fugt og regn, og skal derfor altid opbevares indendørs. Det lejede service skal være pakket ned i dertil hørende kasser inden afhentningen.

Stole og Borde

Stole og borde må ikke anvendes på græsplæne. Der skal hårdt gulv under.

Opvask

Servicet returneres i rengjort stand, hvis ikke lejemålet er inkl. opvask. Rene glas sættes i kassen med foden op. Ikke/utilstrækkeligt rengjort service vil blive opvasket for lejers regning. Hvis lejemålet inkl. opvask skal servicet afleveres renset for rester og slatter i glassene.

Duge

Duge og stofservietter leveres nyvaskede og rullede, direkte fra et professionelt dampvaskeri. Det betyder at De altid kan være sikker på at kvaliteten er i orden. Efter de har brugt det lejede dækketøj, returneres det i brugt stand. Der tages et vaskegebyr på 62,50 kr. pr. ordre med duge eller stofservietter.

Betaling

Er netto kontant ved modtagelse af den udlejede service, hvis andet ikke er aftalt. Alle opførte priser i nærværende prisliste er beregnet incl. moms.

Transport og afhentning

Transportens pris afhænger af afstand. Servicet leveres max. 20 m fra bil i jordplan, med mindre andet er aftalt på ordrebekræftelse. Op og nedbæring skal aftales på forhånd. Afhentning og returnering af lejer selv skal ske i lukket vogn/trailer, og er for lejers egen risiko.

Slush ice

Der betales 500 i depositum ved modtagelse af slushicemaskinen. Prisen på maskinen er betinget af at der købes saftkoncentrat. Ønskes maskinen uden saftkoncentrat tillægges en pris på 100 kr. pr døgn. Der må dog kun komme særligt egnet slushice koncentrat i maskinen og ikke almindelig saft, da maskinen kan tage skade. Ved misligholdelse er lejer ansvarlig for erstatning/reparation af maskinen. Slush ice maskiner må IKKE transporters i trailere, da der ikke er affjedring.

Ændringer og annulleringer af bestilling

Ændringer bedes foretaget i god tid og senest 8 dage før leveringsdagen. Ændringer sker under forbehold for disponible varer. Hvis en ordre annulleres senere end 8 dage før arrangementet er Jysk Serviceudlejning berettiget til at opkræve 50% af lejesummen, da servicet ellers kunne være udlejet til anden side.

Ekspeditionsgebyr

Der tages et ekspeditionsgebyr på 62,50 kr, for alle ordre.